- Projekty * Domów jednorodzinnych * Budynków gospodarczych * Dróg * Parkingów * Zjazdów indywidualnych/ publicznych * Stałej organizacji ruchu * Czasowej organizacji ruchu - Szkice/ rysunki wymagane do zgłoszenia robót niewymagająchych pozwolenia na budowę