NIP: 6891232033 REGON: 382996390 ADRES SIEDZIBY: ul. Ignacego Łukasiewicza 1/16 38-700 Ustrzyki Dolne